ร่าง ประกาศกรมเจ้าท่าที่ …/2562 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล

ร่าง ประกาศกรมเจ้าท่าที่ …/2562 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล 

ร่าง ประกาศกรมเจ้าท่าที่ …/2562 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/

เอกสารแนบ :

ร่าง ประกาศกรมเจ้าท่าที่…-2562 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล

 

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:466

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม