(ร่าง) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ …. / …. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง ของส่วน (ฆ/ ๑) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่:03 สิงหาคม 2566

เข้าชม:402

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม