(ร่าง) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ …. / …. เรื่อง กำหนดลักษณะของเรือรับขยะ ลักษณะของสิ่งรองรับขยะบนท่าเรือ และวิธีการทิ้งขยะ

วันที่:03 สิงหาคม 2566

เข้าชม:579

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม