(ร่าง) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ …. / …. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดหลักประกัน การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม การหักหลักประกันเป็นการชำระแทนค่าปรับ และค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม และการขอรับหลักประกันคืน

วันที่:03 สิงหาคม 2566

เข้าชม:2402

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม