(ร่าง) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทิ้งขยะจากเรือไทยหรือแท่นลงไปในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ….

วันที่:03 สิงหาคม 2566

เข้าชม:302

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม