(ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า
เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /
ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th

วันที่:24 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:1004

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม