สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ/รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่:05 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 3660

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)