แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ส่วน (ฆ/๔) ว่าด้วยการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

วันที่:20 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม:425

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)