(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือและผู้ปฏิบัติงานในเรือบรรทุกคนโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. ….

วันที่:24 พฤศจิกายน 2566

เข้าชม:356

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)