กำหนดการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงผลการศึกษาของโครงการและรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำน่าน ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:125

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin