ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 12/2559 กรมเจ้าท่า จัดประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมเจ้าท่า จัดการประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารนาวีภิรมย์ 1 สถานพักฟื้นข้าราชการ ทหารเรือส่วนกลาง (หัวหิน) ถนนแนบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:64

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin