ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 9/2559 กรมเจ้าท่า ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวสนามบินภูเก็ต

กรมเจ้าท่า โดยกองวิศวกรรม ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวสนามบินภูเก็ต เพื่อเพิ่มทางเลือกระบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้แก่นักท่องเที่ยว ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดความแออัดในสนานบินจากผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลานานเนื่องจากไม่สามารถกำหนดระยะเวลา  ในการเดินทางมาสนามบินที่แน่นอนได้ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

วันที่:06 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:65

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: