คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 237/2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานนำร่องและพนักงานราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง สำนักนำร่องเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่:01 มิถุนายน 2564

เข้าชม:490

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin