คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 475/2564 เรื่อว แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือและมอบอำนาจข้าราชการให้เพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือ

วันที่:19 กรกฎาคม 2564

เข้าชม:418

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin