คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 669/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ เป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่:16 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:434

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin