คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 940/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานล็อกเรือเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

วันที่:01 ธันวาคม 2563

เข้าชม:333

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin