คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 591/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

วันที่:24 กรกฎาคม 2566

เข้าชม:372

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)