ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 12/2566 เรื่อง รายชื่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ได้รับการรับรองให้จัดการสอบและออกประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือ (White list) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

วันที่:26 มกราคม 2566

เข้าชม:449

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)