ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:1189

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)