ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:513

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)