ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:1031

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)