โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ ของบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด

กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ในส่วนของท่าเทียบเรือเอฟ

ของบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ศาลาประชาคมทุ่งกราด เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

และรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องจนถึงวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

 

กรมเจ้าท่าจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

 

📁 ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ  ได้ที่ ➜➜➜  Link

📂 ดาวน์โหลดเอกสารเล่ม EHIA โครงการ ได้ที่ ➜➜➜     Link

 

วันที่:25 กันยายน 2566

เข้าชม:322

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)