ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียม(GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดความถี่เดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัด

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin