Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหารข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

30-01-2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดขอนแก่น) ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั่งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)


ข่าวรับสมัครงาน


 

halfbanner_blue

banner presentData resize

aaa

board constitution 59

iMIS

 ITA MD
 oicmd  surveymd62

แนะนำลิงค์ (Link)