th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "บทบาท และหน้าที่ของพนักงานขนส่งกับการปฏิบัติงานที่ดี" โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กล่าวรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(24-09-2559)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กรณีกรมเจ้าท่า เร่งตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและอำนวยความปลอดภัยการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(23-09-2559)


ขอเชิญร่วมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี2559
(20-09-2559)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2559 ในหัวข้อ


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วย เรือเอก พิชญ์พงศ์ หนองบัว ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ให้กับผลงาน “โครงการพัฒนาระบบนำร่องเรือเขตท่าเรือกรุงเทพฯ” ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
(19-09-2559)


กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินเรือประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)
(19-08-2559)

สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.md.go.th หรือ โทร. 02 233 1311 – 8 ต่อ 394 , 396


อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4
(15-08-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่างกรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการ พร้อมกิจกรรมบรรยายธรรมและนั่งสมาธิเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรกับกิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สร้างสุขในงาน สร้างธรรมในใจ” ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกรมเจ้าท่า ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
(10-08-2559)


การฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้การร่างสัญญา และบริหารสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
(28-07-2559)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาความรู้การร่างสัญญา และบริหารสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559


Page 26 of 43
back to top