th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

การฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้การร่างสัญญา และบริหารสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
(28-07-2559)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาความรู้การร่างสัญญา และบริหารสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”
(28-07-2559)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง” ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559


อธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
(22-07-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559


อธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือ
(28-06-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ร่วมประชุมการพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือด้วยหมายเลข IMO(IMO Number) และเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง (Unique Vessel Identifier : UVI) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559


อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2
(09-07-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการกรมเจ้าท่า เพื่อพัฒนาทักษะในการทำผลงานวิชาการ โดยมี นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548 โดยมีนางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยข้าราชการกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(05-07-2559)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(05-07-2559)


สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(28-06-2559)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
(24-06-2559)


นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ" มอบความสุขให้กับประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน นายอำพน อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(20-06-2559)


Page 27 of 43
back to top