th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN
(12-11-2558)

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน


กรมเจ้าท่า จัดการประชุม IMO NORAD
(09-11-2558)

นายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม IMO NORAD Cooperation Programme


รายงานสด ปฏิบัติกู้เรือภัทรมารีน 5 โดยกรมเจ้าท่า
(06-10-2558)

วันที่ 6 ต.ค. 58 เวลา 09.40 น. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นำสื่อมวลชนเข้าติดตามปฏิบัติการกู้เรือภัทรมารีน 5 บริเวณปากร่องน้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ


Page 35 of 45
back to top