Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 156 ปี
(05-08-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 156 ปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ บริษัท สมาคม ห้างร้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ กรมเจ้าท่า


อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ
(24-07-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดี และผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ถ.วิภาวดีรังสิต


กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี
(23-07-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ เพชรบุรี โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัยเป็นประธานในพิธี ดร.ไกร บุญ บันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานร่วม ทั้งนี้มีประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดชะอำเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน


กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในโอกาสครบรอบปีที่ 85
(13-07-2558)

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในโอกาสครบรอบปีที่ 85 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถ.กำแพงเพชร กรุงเทพฯ โดยกรมเจ้าท่ามอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 13 ก.ค. 58


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม "ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา" เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
(11-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม "ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา" เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 11 กรกฎาคม. 2558 โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหนัาที่กรมเจ้าท่า จิตอาสา รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็ยจำนวนทั้งสิ้น 252 คน


กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน
(10-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า แถลงการณ์ขับเคลื่อนนโยบาย กรมเจ้าท่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา ซึ่งภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังแถลงการณ์เป็นจำนวนมาก


สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
(08-07-2558)

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2558


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน โครงการได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี และนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
(06-07-2558)

ระหว่างวันที่ 6-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม
(04-07-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม "ปฏิญญาสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยการเดิยเรือเพื่อความปลอดภัย" ครั้งที่ 1/2558 นวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมร่วมระหว่างสมาคมการเดินเรือ ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
(03-07-2558)

กรมเจ้าท่าโดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมร่วมระหว่างสมาคมการเดินเรือที่ได้รับผลกระทบกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม1 กรมเจ้าท่า เวลา 09.00 น.


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง
(02-07-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


ฝึกอบรมใช้งานระบบ Single Window @ Marine Department
(26-06-2558)

กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Single Window @ Marine Department


กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(15-06-2558)

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม วันที่ 15 มิถุนายน 2558


Page 38 of 46
back to top
 
xxxxxxxx