th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่าประชุมร่วมหน่วยงานเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557
(30-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำและมาตรการเพื่อความปลอดภัย วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมแจ้งถึงการเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า
(28-10-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ประสบเหตุจากกรณีเรือโดนกัน เพื่อมอบของและให้กำลังกับผู้ป่วย พร้อมประชุมร่วมช่วยเหลือเยี่ยวยาในเบื้องต้น และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย
(20-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา และถวายกองกฐินกรมเจ้าท่า ณ วัดเชตุพน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค. 2557


รมช.กระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ลงสำรวจสถานที่และท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดถึงปิ่นเกล้า
(15-10-2557)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้า และคณะผู้บริหารหน่วยงาน เดินทางสำรวจสถานที่โครงการเขื่อนทางเดินเลียบแม่น้ำและโครงการพัฒนาท่าเรือ17ท่า ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดจนถึงท่าเรือปิ่นเกล้า วันที่ 15 ตุลาคม 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี
(09-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมทางหลวงชนบทในโอกาสครอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ
(11-10-2557)

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ในการนี้ กรมเจ้าท่าเข้า ร่วมจัดนิทรรศการด้านการขนส่งและจราจรทางน้ำ และโครงการพัทยาโมเดล โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นำชมและให้ข้อมูลโครงการ


รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ยุทธศาสตร์รณรงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ อ่าวพัทยา-เกาะล้าน (พัทยาโมเดล)
(10-10-2557)

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ยุทธศาสตร์รณรงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ อ่าวพัทยา-เกาะล้าน (พัทยาโมเดล) และนายวรวิทย์ สายสุวัฒน์ผล กล่าวต้อนรับ โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าร่วมกับผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ระดับสูงร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล Maritime Safety Award และกิจกรรม “ชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจตรวจร่วมการมอบอำนาจเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันครบรอบ 12 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)
(09-10-2557)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีฝ่ายความปลอดภัย กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานวันครบรอบ 12 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(09-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557


วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 124 ปี
(07-10-2557)

นางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบััญชีกลางครบรอบ 124 ปี


ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Wrokshop)เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ
(06-10-2557)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางน้ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาึคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า


กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
(30-09-2557)

กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ (ห้องเจ้าพระยา) กทม.


กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2557
(25-09-2557)

กรมเจ้าท่า จัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2557


กรมเจ้าท่า ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้งาน คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557
(22-09-2557)

กรมเจ้าท่า ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้งาน คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557


จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
(16-09-2557)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้


อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมงานวัน บุรฉัตร
(14-09-2557)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ได้เข้าร่วมงานพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงดอกไม้ที่พระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในวัน


บุคคลากรกระทรวงคมนาคม ต้อนรับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก
(12-09-2557)

วันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานสังกัดกระทรวง ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำกระทรวงและเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรก โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2
(11-09-2557)

สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า


Page 42 of 45
back to top