th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(25-02-2557)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยุกระจายเสียงไทยครบรอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักปฏิบัติงาน ขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ ๙
(03-03-2557)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรมเจ้าท่า และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 29 ลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(21-02-2557)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน


กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(10-02-2557)

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6


กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ
(10-02-2557)

ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี ศ.ดร.พันเอก ณธีพัฒน์ ชัชพนธ์รัตน์ (อดีตฑูตทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า


Page 43 of 43
back to top