Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
(04-07-2562)

ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย   นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย  

back to top
 
xxxxxxxx