Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
(04-10-2562)วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการขุดลอกแม่น้ำลำคลองเพื่อดูแลรักษาสภาพลำน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งโดยการนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาตอบแทนเป็นค่าจ้างขุดลอกในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เร่งรัดให้ดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและต้องรายงานผลความคืบหน้าให้กระทรวงคมนาคมทราบอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  

back to top
 
xxxxxxxx