Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน
(12-03-2564) วันที่ 12 มีนาคม 2564นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ ณ ห้องชำนาญนาวา อาคาร 2 ชั้น 5 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน โดยการนำขีดความสามารถของกำลังพล เรือ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติในการค้นหาและกู้ภัยใต้ทะเล มาใช้ในการปฏิบัติการร่วมกันกับกรมเจ้าท่า

สำหรับการหารือในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการฝึกปฏิบัติการร่วม การติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการ โดยการนำองค์ความรู้ อำนาจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน. ช่วยในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป
____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน    นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดและคณะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการค้นหาและกู้ภัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยตอนบน 

back to top