Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน  
(26-04-2564)
       กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากมลพิษน้ำมันจากเรือ พร้อมด้วยการประชุมประจำปีผู้ประสานงานของอนุภูมิภาคอ่าวไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน ครั้งที่ 14 โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564 

       นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลในอนุภูมิภาคอ่าวไทย ร่วมกับประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนของ GFE/IMO Regional Program on Building Partnerships in Environment Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) ในการให้ความร่วมมือระหว่างกันกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลขนาดใหญ่ในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งได้มีพิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศ กัมพูชา ไทย และเวียดนาม ในด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสมาชิกแต่ละประเทศจะสับเปลี่ยนกันเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2564 นี้ได้ถึงวาระที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ครั้งที่ 14 ประจำปี ค.ศ.2021 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 จึงได้ทำการจัดประชุมร่วมกับผู้แทนหลักของประเทศสมาชิก ไทย เวียดนาม กัมพูชา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยวาระที่สำคัญได้แก่ ระบบชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน การเรียกร้องค่าทำความสะอาดการขจัดมลพิษและมาตรการป้องกัน การเรียกร้องความเสียหายต่อทรัพย์สินและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้แทนประเทศไทยจะได้รายงานถึงสถานการณ์การดำเนินงานของประเทศสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาร่างคู่มือการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันในอนุภูมิภาคอ่าวไทย รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน

      ทั้งนี้ ผลการประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ 1)ทั้งสามประเทศมีกรอบกฎหมายสำหรับการเตรียมการป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมันในประเทศตนเองได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและสถิติการเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล 2)ทั้งสามประเทศให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันของประเทศตนเองเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะสามารถปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมของอ่าวไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป 3)ทั้งสามประเทศให้คำมั่นว่าจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษน้ำมัน (แผนปฏิบัติการร่วม) สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์น้้ำมันหกรั่วไหลข้ามพรมแดน ในพื้นที่อ่าวไทย 4)องค์กรความร่วมมือภายใต้ IMO และพันธมิตร ได้แก่ PEMSEA, ITOPF, IOPC และ IG P&I Club ให้การรับรองว่าจะสนับสนุนกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคอ่าวไทย (ไทย กัมพูชา เวียดนาม) ต่อไป ทั้งด้านบุคลากร การฝึกอบรมให้ความรู้ และเครื่องมือป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน 5)การประชุมฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 15) จะจัดให้มีขึ้น ณ เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ.2565 โดยกรมเจ้าท่า พร้อมให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้บูรณาการร่วมกันในการขจัดมลพิษทางน้ำมัน ให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
____________________________

23 เมษายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน    กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน   

back to top