Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(19-06-2564)ฉบับที่ 57/2564

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน
ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


           นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ
นาย
ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุรินทร์  โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สร.6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบ้านละเอาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ทางหลวง หมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0101 สุรินทร์ - อำเภอลำดวนพร้อมรับฟังสรุปการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน จากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบกและกรมเจ้าท่า


          อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง เปิดเผยภายหลังจากการตรวจราชการว่า ในส่วนของการบรรยายสรุปฯ
ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
7 เป็นผู้บรรยายสรุปผลการเนินการตามนโยบาย ที่ตนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอีสานเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ชุมชนโดยมอบหมายให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

         ด้านการวางแผนและปฏิบัติการขุดลอก รวมทั้งฟื้นฟู บำรุงรักษาทางน้ำ แม่น้ำ ลำคลองในพื้นที่ โดยจัดทำแผนงาน
ขุดลอกและตรวจสอบปริมาณวัสดุขุดลอก รวมทั้งออกแบบคันดินป้องกันตลิ่งและขอบฝั่ง ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน เป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,200,000 ลูกบาศก์เมตร หากบรรลุตามเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณ 66,000,000 ล้านบาท และสามารถเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ได้ 1,200,000  ลูกบาศก์เมตร ในส่วนสำนักงานพัฒนา
และบำรุงรักษาทางน้ำ
8 จะดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาทางน้ำที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หาผู้ร่วมดำเนินการพัฒนาทางน้ำได้  กรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน การดำเนินการในปีงบประมาณ
2564
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยงานท้องถิ่นร่วมดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
3 แห่ง บริเวณแม่น้ำมูล ท้องที่ตำบลกุดขาคีม ตำบลหนองบัว ตำบลแก ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ขุดลอกจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อย ปริมาณวัสดุขุดลอกที่ได้รับอนุญาต 413,332.50 ลูกบาศก์เมตร

         ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการขุดลอกต่างตอบแทน
และสนับสนุนต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์โควิด19 คลี่คลาย  กรมเจ้าท่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย และวิสาหกิจชุมชนห้วยระไซร์ จัดระเบียบแพโดยสารตามมาตรฐาน
และเป็นไปตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว และจะดำเนินการในทะเลสาบ
ทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี เป็นลำดับต่อไป

“..กรมเจ้าท่า..มุ่งมั่นพัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน...ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

back to top