th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์
(03-09-2558)ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี โดยมี  นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา 2557 จำนวน 230 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ภาพกิจกรรม:

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์  พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์ 

back to top