th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(15-06-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการรับฟังการบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์การขนส่งและพัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำของกรมเจ้าท่า รวมทั้งนำชมอุปกรณ์เครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือทั้งระบบ และเยี่ยมชมเรือฝึกสาครวิสัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 503 อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง ชั้น 5 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ      

back to top