th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
(21-06-2559)นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานร่วมสนันสนุนการจัดงานประชุมธนาคารออมสินโลก (WSBI ANNUAL MEETINGS 2016) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแถลงข่าวกับผู้บริหารธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

back to top