th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย
(21-09-2559)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุการณ์เรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสั่งการวางแผนดำเนินการกู้เรือ ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย  วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย  วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย    วันที่ 20 กันยายน 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้อำนวยการเหตุเรือสมบัติมงคลชัย จมในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ เข้าพื้นที่เกิดเหตุ ณ บริเวณวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธย 

back to top