th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
(28-11-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เพื่อแจกยาดม ขนม และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ขนส่ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เดินทางเยี่ยมบูธอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงคมนาคม (หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

back to top