th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร
(01-12-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร  นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร     

back to top