th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า
(02-12-2559)กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และการซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการสัมมนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมง (IUU) นศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา กรมเจ้าท่า 

back to top