th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน
(23-12-2559)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเดินเรือ และ นายสุรชัย บุรพานนทชัย รรก.เลขานุการกรม เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่ปฏิบัติหน้าที่จุดอำนวยความสะดวกกระคมนาคม หน้าประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ โดยแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งกรมเจ้าท่าจะให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน         

back to top