th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สด รายการ เช้านี้ ประเทศไทย ช่อง5
(18-01-2560)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สด เรื่อง ภารกิจกรมเจ้าท่าปี 2560 ในรายการ "เช้านี้ ประเทศไทย" ทาง ช่อง ททบ.5


ภาพกิจกรรม:

อธิบบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สด รายการ เช้านี้ ประเทศไทย ช่อง5  อธิบบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สด รายการ เช้านี้ ประเทศไทย ช่อง5  อธิบบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สด รายการ เช้านี้ ประเทศไทย ช่อง5 

back to top