th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ
(19-01-2560)เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนายฉลองชัย พรหมโต ตำแหน่งนายท้ายเรือ และนายดำรงค์ สุคันธพงษ์ ตำแหน่งกะลาสี สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หลังได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ โดยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 แล่นไปโดนขอนไม้ใต้น้ำซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล จึงสูญเสียการควบคุมไปโดนเรือบรรทุกน้ำทำให้ได้รับบาดเจ็บ ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นายท้ายเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 156 ออกตรวจความปลอดภัยการเดินเรือ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ 

back to top