th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)
(12-06-2560)วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11) โดยมีนายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะประกอบด้วยข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และชำนาญการ รวมทั้งสิ้น 40 คน ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)   วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)   วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)   วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)   วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)   วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ" รุ่นที่ 11 (นปก.11)  

back to top