Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน
(25-10-2560)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และสื่อมวลชน ลงเรือเจ้าท่า 333 ตรวจการจราจรทางน้ำ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางทางน้ำเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยเดินทางไปท่าเรือท่าช้าง ซึ่งเป็นท่าเรือที่เปิดให้บริการเรือข้ามฟากและสามารถเดินเข้าบริเวณจุดคัดกรองได้โดยสะดวก จึงทำให้มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้เดินทางไปท่าเรือสาทร เพื่อตรวจจุดเชื่อมต่อการเดินทางทางน้ำกับรถไฟฟ้า พร้อมทั้งได้ลงเรือริเวอร์สตาร์ครูซ ซึ่งเป็นเรือที่สมาคมเรือไทยร่วมกับกรมเจ้าท่าให้บริการฟรีจากท่าสาทรไปท่าเรือยอดพิมาน โดยได้เดินทางไปกับประชาชน พร้อมแจกคู่มือการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจการจราจรทางน้ำและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณท่าช้าง ท่าสาทร และท่ายอดพิมาน 

back to top
 
xxxxxxxx