Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น
(26-10-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้ตรวจการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการเรือรับ –ส่งประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในเรื่องของความประทับใจในการให้บริการของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น     นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น   นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรมเจ้าท่า ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้พนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ พร้อมพูดคุยสอบถามการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น  

back to top
 
xxxxxxxx