Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
(02-11-2560)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำ  โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ในการนี้ นาย กริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ พร้อมด้วยนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 15 นาย เรือตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน 4 ลำ เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นเทศกาลลอยกระทงและระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์  

back to top
 
xxxxxxxx