Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“
(06-11-2560)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานในการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า    ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุม “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ“  

back to top
 
xxxxxxxx